Vijftig nieuwe nestplaatsen voor huiszwaluwen in Heilig Hartinstituut Heverlee

Engagement zkt. student
15 oktober 2019
Leuvense gemeenteraad drinkt vanaf nu kraantjeswater
18 oktober 2019

Vijftig nieuwe nestplaatsen voor huiszwaluwen in Heilig Hartinstituut Heverlee

2019-10-18 | Zwaluwen hebben het moeilijk in onze regio. Er is een gebrek aan geschikte locaties waar ze hun nest kunnen bouwen. Daarom plaatst Regionaal Landschap Dijleland, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven, 25 dubbele kunstnesten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee. Die zijn goed voor vijftig extra nestplaatsen en moeten mee de zwaluwpopulatie opkrikken. Dit project kadert binnen het provinciaal project ‘Zwaluwen in Nesten’ en het zwaluwproject van de stad Leuven.

Zwaluwen zijn erg honkvast en keren terug naar dezelfde nestlocatie. Huiszwaluwen ‘metselen’ hun nesten met modder onder de dakgoten van huizen. Door de hedendaagse architectuur en bouwwoede en het feit dat onze omgeving steeds ‘netter’ wordt, ontstaat een gebrek aan geschikte locaties en modder voor het bouwen van nesten. Kunstnesten voor huiszwaluwen zorgen ervoor dat vogels minder lang aan hun nest moeten bouwen en sneller eieren kunnen leggen.

In Leuven spreken we de mensen aan om een kunstnest aan hun dakgoot te hangen. Leuvenaars die een huis hebben met een hoge dakrand, waar vogels veilig aan en af kunnen vliegen en die al regelmatig zwaluwen zien rondvliegen in de buurt, zijn onze ideale partners. De groendienst komt bij hen gratis een nestkastje plaatsen. In 2018 kwamen er 92 nestkastjes bij in de stad, vooral voor gierzwaluwen. Voor 2019 mikken we op vijftig.

“Er zijn te weinig geschikte locaties waar zwaluwen hun nest kunnen bouwen. Daarom plaatsen we 25 dubbele kunstnesten in het Heilig Hartinstituut in Heverlee.”

De nieuwe nestkasten liggen vlakbij de kazerne van Heverlee waar jaarlijks heel wat zwaluwen komen broeden. Met deze extra nestplaatsen hopen we dat de kolonie zwaluwen spoedig uitbreidt naar het Heilig Hartinstituut. Tegelijkertijd blijven we op zoek naar extra locaties voor nestkastjes. Leuvenaars die een nestkastje willen ophangen aan hun gevel kunnen hiervoor terecht bij de stad.

Zelf aan de slag

Stad Leuven heeft al jaren een succesvolle nestkastenactie voor de huis- en gierzwaluw. Leuvenaars die een nestkast aan hun gevel willen hangen, kunnen zich kandidaat stellen via de website. De stad controleert daarna of de gevel geschikt is en plaatst een gratis nestkast. Enkel indien er bewoonde zwaluwnesten in de buurt zijn en u een brede lichtgekleurde dakoversteek heeft, heeft een kunstnest kans op succes.

Waarnemingen van zwaluwnesten kun je hier doorgeven.