De evolutie van afval op het openbaar domein in Leuven

Eeuwenoud springlevend
16 maart 2020
De ene democratie is de andere niet
6 november 2020

De evolutie van afval op het openbaar domein in Leuven

Afval kunnen we ruwweg indelen in drie categorieën: bedrijfsafval, huishoudelijk afval en afval op het openbaar domein. Een analyse van deze laatste categorie geeft boeiende resultaten.

 

 

 

4

 

Hoewel er in deze categorie een duidelijke stijging is geweest tot 2017, zien we in het laatste jaar een zeer duidelijke daling. Laten we dieper ingaan op deze cijfers.

Vuilnisbakjes

Leuven telt meer dan 1300 vuilnisbakjes voor voorbijgangers om hun afval in achter te laten. Zij staan strategisch geplaatst op de drukste locaties. Onze vuilnisbakjes zijn het meest populair in de zomermaanden van mei tot en met september. De grafiek hieronder geeft de gemiddelde gewichten per maand weer over de afgelopen 5 jaar.

 

4

 

Als we over de jaren heen kijken zien we ook hier, net als in het algemeen, eens sterke daling van de hoeveelheid afval in het laatste jaar.

4

 

Hoe komt dat? Niet alle afval in onze vuilnisbakjes is daar op zijn plaats. Onze vuilnisbakjes zijn helaas vaak een dumpplaats voor huishoudelijk afval. Om deze praktijk tegen te gaan heeft de stad begin 2019 een analyse gemaakt van het afval in de vuilnisbakken en gekeken waar er disproportioneel veel huishoudelijk afval aanwezig was. De vuilnisbakken met veel huishoudelijk afval en weinig voorbijgangersafval hebben we verwijderd. Dit kan direct een stuk van de daling in 2019 verklaren.

Zwerfvuil en sluikstort

Men zou kunnen vermoeden dat het verwijderen van deze vuilnisbakjes leidt tot meer sluikstort, maar dat klopt niet volgens de cijfers. Zo zien we dat de hoeveelheid zwerfvuil (het afval dat op straat gevonden wordt door de straatvegers) en de hoeveelheid sluikstort (afval dat duidelijk moedwillig achtergelaten is) niet toeneemt. Sterker nog, er vond de afgelopen twee jaren een sterke daling plaats van deze fractie waarbij de daling in 2019 het sterkste was.

 

 

 

4