Taalstad: hoe we van de werkplek een taalbad maken voor anderstalige nieuwkomers

Pleidooi voor een kortere werkweek
4 augustus 2021
Leiderschap is draagvlak creëren
12 oktober 2021

Taalstad: hoe we van de werkplek een taalbad maken voor anderstalige nieuwkomers

Integratie is vaak een kip-of-het-ei-verhaal. Nieuwkomers willen werken, maar om te werken moeten ze de taal beheersen. Een taal leer je het best in de omgang met mensen en daarvoor is de werkvloer ideaal. Ze vinden dus vaak moeilijk werk omdat ze geen Nederlands kunnen en leren moeilijk echt Nederlands omdat ze geen werk vinden.

Als stad vinden we dat we de taak hebben om daar actie rond te ondernemen. Daarom zijn we soepel in de taalvereisten voor jobs waar taal minder belangrijk is, zoals bij onze straatvegers. Zij zorgen er elke dag voor dat de Leuvense straten proper blijven. De jobcaoch van de stad begeleidt nieuwkomers bij hun integratie en daarbij is taal een belangrijk onderdeel. Sinds kort versterken we dat stuk nog verder met de app Taalstad. Deze app is ontwikkeld door Linguineo, een Leuvense firma die taal en technologie verbindt.

Er zijn natuurlijke talloze taalapps, vele zelfs gratis, zoals Nedbox of Duolingo, maar die richten zich niet specifiek op Nederlands op de werkvloer. De oefeningen van de app Taalstad zijn wetenschappelijk onderbouwd in samenwerking met het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven. Taalstad focust op de woordenschatcomponent die wordt geïntegreerd in herkenbare werksituaties, ook voor spreken en schrijven. Taalstad vormt zo een mooie aanvulling op lessen Nederlands. Bovendien laat de app toe om altijd (ook tijdens de koffiepauze) en overal (ook thuis) Nederlands te oefenen. De oefeningen zijn kort en behapbaar. Op die manier wordt het verbeteren van taalcompetenties een dagelijkse en sociale routine.

Door het spelelement blijven de gebruikers gemotiveerd om te oefenen. In de Leuvense versie van de app Taalstad kunnen gebruikers een virtuele route door Leuven volgen en kunnen ze op verschillende locaties in de stad oefeningen maken. Op die manier leren ze Leuven ook goed kennen. Het is state of the art technologie die zelfs in staat is andere accenten te herkennen. Gemiddeld doorloopt iemand het traject in de app in vijf maanden.

De stad en OCMW Leuven testen sinds kort Taalstad uit voor enkele werknemers die tewerkgesteld zijn als straatveger, keukenpersoneel en onderhoudsmedewerker. Als alles goed loopt, breiden we verder uit naar de arbeiders die werken binnen de groendienst en naar zorgpersoneel.

Het voordeel voor de stad spreekt voor zich. Niets zorgt voor een snellere activering op de arbeidsmarkt dan een verbeterde taalkennis. De integratie en het werkgeluk van de anderstalige medewerkers nemen toe. Misverstanden, klachten en personeelsverloop nemen af. Taalstad is een mooi voorbeeld van hoe we technologie inzetten om de integratie van onze medewerkers te versnellen.