Eeuwenoud springlevend

Niemand aan het stuur
24 februari 2020
De evolutie van afval op het openbaar domein in Leuven
20 april 2020

Eeuwenoud springlevend

De straten zien er verlaten uit, sporthallen en bibliotheken zijn gesloten, op de speelplaatsen is het stil. Maar achter de schermen beweegt de stadsorganisatie in ijltempo om zich aan te passen aan een nieuwe realiteit: het zal een tijdje helemaal anders zijn.

En dat is niet evident omdat de stad enkele fundamentele taken uitvoert in deze maatschappij. Een aantal van die taken kunnen we wel blijven doen via thuiswerk maar, er zijn heel wat taken die fysieke aanwezigheid vragen en die we niet kunnen stopzetten. Denk aan de afvalophaling, stadsreiniging, burgerzaken en begraafplaatsen. De lokale overheid speelt een fundamentele rol in het dagdagelijks leven van de Leuvenaar.

Als stad doen we er alles aan om deze diensten te kunnen blijven aanbieden, maar zal daarbij creatief en flexibel uit de hoek moeten komen. Sommige personeelsleden zijn ziek en blijven thuis. Anderen blijven thuis omdat hun huisgenoten ziek zijn of omdat ze voor hun kinderen moeten zorgen. Op termijn dreigen onze basistaken dus in het gedrang te komen en daar proberen we ons zo goed mogelijk op voor te bereiden. Zo splitsen we onze teams op, zodat besmettingshaarden beperkt blijven. Daarnaast herverdelen we ons personeel: medewerkers van de bibliotheek komen mee de telefoons van burgerzaken bemannen en portiers van de sportgebouwen helpen met de huisvuilophaling. We gaan zelfs een stap verder: we kijken om onderhoudspersoneel van de stadsgebouwen in te zetten in de huisartsenwachtposten.

Naarmate de tijd vordert zullen we stapsgewijs bekijken waar we als stad op in kunnen zetten om de maatschappij zo goed mogelijk te laten draaien. Het is fijn om te zien dat er ook heel wat samenhorigheid heerst. Dit weekend werd het telefonisch informatiecentrum 12 uur per dag bemand door enthousiaste vrijwilligers. Ook onze loketmedewerkers blijven iedereen met een glimlach helpen. Ik kan oprecht zeggen dat ik bijzonder trots ben op de houding van onze medewerkers en ik ben hen dan ook bijzonder dankbaar voor hun flexibiliteit en daadkracht in deze moeilijke tijd!