Investeren in Leuven

Geld naar de maan
8 november 2017
De goednieuwsshow rond financiën
27 januari 2018

Investeren in Leuven

Vandaag wil ik het eens hebben over de investeringen die de stad Leuven doet. Leuven heeft de afgelopen vier jaar zo’n €131 miljoen euro geïnvesteerd, oftewel zo’n €1300 per inwoner. Als we dit vergelijken met andere centrumsteden dan zien we dat dit een eerder laag bedrag is, steden als Gent en Antwerpen spenderen respectievelijk €1968 en €1506 per inwoner (bron: De Tijd). Hoe komt het dat onze stad zo veel minder heeft geïnvesteerd in de afgelopen 4 jaar dan Gent en Antwerpen?

Misschien is Leuven wel een arme stad? Niets is minder waar, Leuven is misschien wel de rijkste centrumstad. Afgelopen jaren zijn er zelfs twee belastingverlagingen doorgevoerd waardoor de aanvullende personenbelasting (het tarief dat steden en gemeenten heffen bovenop de gewone personenbelasting) gedaald is tot 6,7%. Dat ligt ver onder het gemiddelde van de centrumsteden van 7,47%. Desondanks bedraagt de belastingopbrengst per inwoner in Leuven in 2016 €1252, ver boven de €928 en €1112 van Antwerpen en Gent.

Misschien ligt het wel aan onze schulden? Leuven heeft wel wat schulden (€1313 per inwoner, tegenover de €1229 en €1915 van respectievelijk Antwerpen en Gent) maar betaalt daar weinig voor. Leuven leent heel goedkoop en torst geen grote historische schuld. Bijgevolg betaalde de Leuvenaar in 2015 maar €32 per jaar aan kosten gerelateerd aan leningen terwijl dat voor Antwerpen en Gent rond €65 ligt, zowat het dubbele (eigen berekeningen).

Als laatste kan het natuurlijk zijn dat Leuven veel geld uitgeeft aan zijn exploitatie, dat wil zeggen: aankoop van goederen en diensten, maar vooral het uitbetalen van lonen. Ook hier vertellen de cijfers een ander verhaal: Leuven gaf in 2015 €1556 per inwoner uit aan exploitatie, Antwerpen gaf €2224 uit en Gent €2812. Leuven heeft dus, ondanks wat soms beweert wordt, geen duur personeelsbestand, toch niet vergeleken met Gent en Antwerpen.

Leuven heeft dus veel inkomsten, geen grote schuldenlast en geen overdreven duur personeel. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Wie naar de budgetten van de stad kijkt ziet het al snel, het geld wordt opgepot. Heel veel investeringen schuiven op naar 2017 en 2018, de jaren voor de verkiezingen. In de budgetten voor 2017 en 2018 staat dubbel zo veel geld ingeschreven voor investeringen als de afgelopen 4 jaar tezamen zijn uitgegeven aan investeringen.

De vraag is, is dit slecht? Het antwoord is zeer duidelijk: ja. Afgelopen jaren waren er veel investeringen noodzakelijk, maar gebeurden deze niet. Buurten zouden opgeschoond moeten worden, er moet geïnvesteerd worden in straten, voetpaden en fietspaden, en parken zouden heraangelegd moeten worden. Men kon dit doen, maar koos er voor om dit op te schuiven naar de periode voor de verkiezingen. Dit is niet alleen kiezersbedrog, maar ook wanbeleid, want de inwoners van Leuven waren beter af geweest moesten ze al vier jaar lang hebben kunnen genieten van deze investeringen.