Heeft straatverlichting invloed op ongevallen? Schepen wil meer data openbaar maken.

Leuven schort samenwerking met dierenasiel Zorghoeve uit Leefdaal tijdelijk op
28 januari 2019
Stad gaat op zoek naar alternatief voor jaarlijks vuurwerk
19 februari 2019

Heeft straatverlichting invloed op ongevallen? Schepen wil meer data openbaar maken.

2019-02-06 | Schepen Thomas Van Oppens wil dat de stad meer cijfers en andere data waarover ze beschikt, openbaar maakt. “Dan kunnen die beter gebruikt worden om de stad aangenamer te maken om te leven”, aldus de schepen.

“De stad heeft veel data ter beschikking”, zegt schepen Thomas Van Oppens. “Denk maar aan gegevens over het aantal deelwagens dat in Leuven rondrijdt, over criminaliteit, over welke parking wanneer vol staat, over het aantal schoolkinderen, over het aantal straatverlichtingspalen, en nog zoveel meer. Die statistieken worden automatisch verzameld, maar we doen er eigenlijk bijna niets mee, en dat moet anders.”

Straatverlichting

Sinds kort is er dankzij de Vlaamse overheid een website, leuven.incijfers.be, waarop heel wat van die data online te raadplegen zijn. Van Oppens wil daarop inspelen en nog meer gegevens openbaar maken. “Die data hebben ons immers veel meer te bieden dan op het eerste gezicht lijkt. Zeker als we verschillende statistieken gaan combineren.”

“We kunnen bijvoorbeeld uitzoeken of bepaalde factoren zoals het soort straatverlichting of de aanwezigheid van een fietspad, invloed hebben op het soort verkeersongevallen dat in een straat plaatsvindt. Door dat te doen, kunnen we het beleid in onze stad verbeteren.”

De schepen haalt een eenvoudig voorbeeld aan. “We kunnen bijvoorbeeld uitzoeken of bepaalde factoren zoals het soort straatverlichting of de aanwezigheid van een fietspad, invloed hebben op het soort verkeersongevallen dat in een straat plaatsvindt. Door dat te doen, kunnen we het beleid in onze stad verbeteren.”

Kostbare tijd winnen

De stad maakt nu al gebruik van dergelijke statistieken. Maar door ze openbaar te maken hoopt Van Oppens het gebruik ervan effici├źnter te maken. Zo ziet hij mogelijkheden om samen te werken met KU Leuven, UCLL of individuele inwoners.

“Neem nu thesisstudenten. Die hebben vaak moeite met het verzamelen van hun data, en verliezen daar kostbare tijd mee. Als wij onze data openbaar maken, kunnen zij zich meer focussen op het eigenlijk onderzoek. En daar kunnen wij dan weer voordeel uit halen. We hebben enorm veel intelligente mensen in onze stad. Door samen te werken en informatie uit te wisselen, kunnen we er allemaal beter van worden”, zegt de schepen.

In april vorig jaar pleitte een groepje kleine Leuvense ondernemers, verenigd in Data Science Leuven, met het initiatief Smart City & Open Data Track al om te onderzoeken hoe ze beter konden samenwerken om de aanwezige data in Leuven te gebruiken om oplossingen te bieden voor kleine Leuvense problemen.

Mobiliteitsapplicatie

“Op termijn zie ik een hele resem mogelijkheden als we onze data beter inzetten”, zegt Van Oppens tot slot. “Sowieso zijn er plannen voor een mobiliteitsapplicatie, die toelaat in realtime te zien hoe druk het is in welk deel van de stad.”

Bron: Het Nieuwsblad