Onbemande camera’s tegen sluikstorten

Enkel nog duurzame en faire natuursteen in Leuven
25 november 2019
Recyclageparken van Leuven voortaan goedkoper voor fietsers
19 december 2019

Onbemande camera’s tegen sluikstorten

2019-11-29 | Het Leuvense stadsbestuur gaat onbemande camera’s inzetten om het probleem van sluikstorten aan te pakken. De komende weken hoopt men zo daders van sluikstort te vatten en af te schrikken.

“We pakken het probleem van sluikstorten aan glascontainers aan door op sommige plaatsen onbemande camera’s te installeren. Op andere plaatsen steken we de containers onder de grond.”

“Aan glascontainers zien we vaak sluikstorten”, zegt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens. “We hebben dat voor een stuk al kunnen tegengaan door de glascontainers onder de grond te steken. Maar de strijd is nog lang niet gestreden.” Daarom gaat de stad nu in samenwerking met de politie en Ecowerf een project opstarten met onbemande camera’s. “De camera’s zullen de komende acht weken aan verschillende glasbollen staan. Het gaat om een tijdelijk project. Na een evaluatie zullen we de camera’s mogelijk blijvend inzetten.” In het verleden werden er al eens camera’s gebruikt op hotspots voor sluikstorters, onder andere aan het Ruelenspark langs de Naamsesteenweg in Heverlee. Daarbij was er echter een probleem dat ze niet goed werkten in het donker, terwijl sluikstorters vooral ’s nachts actief waren. Deze nieuwe camera’s hebben dat probleem niet. Meer nog: ze kunnen zelfs nummerplaten herkennen. Intussen werkt het stadsbestuur ook verder aan het vervangen van de glasbollen door ondergrondse containers. Het verleden toont immers dat nadat dat gebeurde, de hoeveelheid sluikstort op die locaties drastisch minderde. “We stellen die verplaatsing echter soms ook uit tot er werken plaatsvinden aan de bewuste locatie, zoals op de Vismarkt of aan het Ruelenspark”, zegt Van Oppens.

Bron: © Het Nieuwsblad