Slimme, herbruikbare koffiebekers voor Leuvense horeca

Stad Leuven schakelt over op elektrische dienstwagens
24 juni 2021
Stad Leuven experimenteert met slimme en grotere vuilnisbakken
14 juli 2021

Slimme, herbruikbare koffiebekers voor Leuvense horeca

2021-06-28 | Op de gemeenteraad van Leuven ligt vanavond een reglement voor waarbij horecazaken financieel ondersteund worden als ze instappen in een systeem met slimme, herbruikbare koffiebekers. Hiermee wil de stad de horeca een duwtje in de rug geven na de pandemie, de hoeveelheid afval die gepaard gaat met takeaway terugdringen en samen met de Leuvense horeca werk maken van een duurzame en innovatieve toekomst. Leuvense horecazaken kunnen rekenen op een toelage van maximum 750 euro.

“Bij de relance van onze handel en horeca grijpen we alle kansen om onze stad mee richting toekomst te sturen. Ook de Leuvense koffiebars hebben het heel moeilijk gehad deze crisis. Ze konden wel takeaway aanbieden, maar niemand kon binnen plaats nemen en er waren minder bezoekers in het centrum dan anders. Om onze ondernemers te steunen en samen onze stad beter en mooier achter te laten, willen we onze horeca aanmoedigen om duurzamer te ondernemen. Dit doen we nu met een subsidie voor herbruikbare koffiebekers”, zegt schepen van handel en horeca Johan Geleyns.

“In Leuven belanden naar schatting 4 miljoen wegwerpkoffiebekers per jaar bij het afval. Dat is zonde. Met een subsidie voor herbruikbare koffiebekers voor de Leuvense horeca willen we de hoeveelheid afval terugdringen.”

De coronacrisis heeft de verkoop van meeneemdranken een enorme boost gegeven. “Een groot deel van die dranken wordt verkocht in wegwerpbekers, bekers die na eenmalig gebruik in de vuilnisbak belanden. In Leuven belanden er zo naar schatting 4 miljoen wegwerpkoffiebekers per jaar bij het afval. Slechts 0,2% wordt gerecycleerd. Dat is zonde. Er gaan zo veel kostbare grondstoffen verloren en we blijven met een hoop afval zitten. Takeawayverpakkingen maken een groot deel uit van het afval in de vuilnisbakjes op straat en zijn bovendien een belangrijke bron van zwerfvuil. Met deze toelage willen we de hoeveelheid afval terugdringen”, vertelt schepen van afvalbeleid Thomas Van Oppens. “We zetten hiermee ook opnieuw een stapje richting de circulaire stad die we ambiëren. Een stad waar we kostbaar omgaan met grondstoffen.”

Modaliteiten

Alle Leuvense zaken die  meeneemdranken verkopen, kunnen beroep doen op dit reglement. Elke individuele zaak heeft recht op maximaal 750 euro, en dit is mogelijk voor maximaal vier vestigingen van dezelfde keten op Leuvens grondgebied. Deze toelage kan aangevraagd worden bij stad Leuven voor 31 augustus, met een tweede subsidieronde van 1 oktober tot 15 november. De deelnemende zaken moeten het verkregen budget dan gebruiken om in te stappen in het systeem van herbruikbare bekers. De bekers moeten voorzien zijn van een registratie- en traceringssysteem.

Voortrekkersrol

“Jarenlang associeerde men takeawayconsumptie met het veronderstelde gemak van verpakkingen weggooien. We beseffen nu meer en meer dat dit met een onaanvaardbare kost voor onze leefomgeving komt. Er zijn reeds zes koffiezaken in Leuven bij ons bekend die met een herbruikbaar en traceerbaar systeem werken. Een twintigtal anderen toonden reeds interesse. Ik geloof er sterk in dat dit een opstap kan zijn naar andere herbruikbare verpakkingen in de sector van takeout en delivery. Met de Leuvense horeca willen we ook hier een voortrekkersrol spelen”, besluit Johan Geleyns.

Slimme bekers

De bekers moeten niet alleen duurzaam, maar ook slim zijn. Gebruikers moeten de bekers makkelijk kunnen inleveren en de bekers moeten traceerbaar zijn. “We willen zicht krijgen op het aantal bekers dat op een bepaalde plaats wordt ingeleverd. Zo leren we als stad waar het grootste aantal bekers afgehaald en ingeleverd wordt, maar ook hoeveel bekers uit het systeem verdwijnen en hoe vaak één beker gebruikt wordt alvorens hij afgedankt wordt”, licht schepen van ICT Thomas Van Oppens toe. “Dit systeem moet het op termijn ook mogelijk maken om 24/7 inzamelautomaten te plaatsen op plaatsen waar zelfs geen koffie verkocht wordt, zoals bibliotheken. Op die manier komen we als slimme stad meer te weten over ons afval en kunnen we beslissingen nemen op basis van data.”