Stad plaatst eerste nestkastjes voor zwaluwen

Leuvense verenigingen ten strijde tegen zwerfvuil
25 maart 2019
Nieuwe hondenlosloopweides in Wilsele en Wijgmaal
21 mei 2019

Stad plaatst eerste nestkastjes voor zwaluwen

2019-05-15 | De voorbije week plaatste de stad Leuven achttien nestkastjes voor gier- en huiszwaluwen aan de gevel van gastvrije Leuvenaars. Schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens en schepen van openbaar groen Lalynn Wadera gingen mee op pad. De stad blijft op zoek naar nog meer locaties voor nestkastjes, want de huis- en gierzwaluwen hebben het moeilijk.

Huis- en gierzwaluwen hebben zich aangepast aan het leven in de stad. Toch vindt de huiszwaluw steeds minder modder om haar nest te bouwen en vindt de gierzwaluw te weinig holtes in muren. Daardoor broeden zwaluwen maar één in plaats van twee of drie keer per jaar en neemt het aantal zwaluwen sterk af.

We willen de zwaluwen die passeren in de stad zoveel mogelijk kansen geven om er een nest te bouwen. Zo dragen we bij tot het behoud van deze zeldzamer wordende vogels, want zwaluwen hebben het lastig in onze stad. Met kunstnesten en nestkasten bieden we huis- en gierzwaluwen een oplossing.

“We willen de zwaluwen die passeren in de stad zoveel mogelijk kansen geven om er een nest te bouwen. Zo dragen we bij tot het behoud van deze zeldzamer wordende vogels.”

Gratis nestkastjes

De stad plaatst daarom gratis nestkastjes aan daarvoor geschikte dakranden. Heel wat Leuvenaars hebben al laten weten dat ze nestkastje voor zwaluwen aan hun huis willen. We bekijken de aanvragen een voor een. Bij huizen met een geschikte dakrand plaatsen we een nestkastje. Bewoners moeten enkel toestemming geven, wij nemen de hele organisatie op ons.

De huiseigenaars die een nestkastje lieten plaatsen, zijn tevreden. “We zagen gierzwaluwen tijdens een geleide natuurwandeling met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. In de buurt van de stedelijke begraafplaats was een huis met wel 10 bewoonde nestkasten waar de vogels af- en aanvlogen met hun typische schreeuwende geluid. Het was een fascinerend schouwspel. We hoopten dat ons huis in Kessel-Lo in aanmerking zou komen. Dankzij het aanbod van de stad is het plaatsen van de nestkast er sneller gekomen dan verwacht. Als we zelf een nestkast hadden moeten zoeken en plaatsen dan was het er vast niet van gekomen”, zo zegt Jolanda Van Den Bosch, eigenaar van één van de 11 huizen die de voorbije week een nestkastje kregen.

Een eerste vereiste om in aanmerking te komen voor een kunstnest is dat er regelmatig zwaluwen in de omgeving rondvliegen. Huiszwaluwen zijn heel honkvast. Als ze niet spontaan in de buurt zijn, gaan we ze niet bereiken met een nestkastje. Daarnaast is het belangrijk dat het huis een overstekende dakrand heeft en dat de vogels vrij kunnen aanvliegen. Een gevel die georiënteerd is op het noorden of het zuidwesten, zuiden of zuidoosten is het meest geschikt voor de huiszwaluw. Voor de gierzwaluw moet de dakrand minstens 3 meter hoog zijn en gericht zijn op het noorden of het oosten. De gevel moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg.

Uitkijken nu maar naar de komst van de vogels met hun vorkvormige staart. Want, ook al is het volksgeloof, ze zijn toch een positieve boodschapper van een mooie zomer.

Wie een nestkastje voor zwaluwen aan zijn of haar gevel wenst, kan een aanvraag indienen via www.leuven.be/zwaluw.